jobs.lidl.mk

Оддел за набавки

Blue_Portrait_Both_IS_SJ_Purchasing
Image Richtext_Conference Room_NF_SSh

Одделот за набавки е задолжен за обезбедување сеопфатен асортиман на прехранбени и непрехранбени производи. Негова главна цел е да постигне деликатна рамнотежа помеѓу цената, квалитетот и издржливоста за да се одржи оптимален асортиман на производи. Ова се постигнува преку континуирана анализа и следење на пазарот. Покрај набавката, тимот спроведува и мерки за обезбедување на квалитетот на производите за да се осигури дека клиентите секојдневно добиваат производи со најдобар сооднос цена наспрема квалитет.

„Можностите за обука и развој во Лидл се одлични“

Горд сум што работам во компанија која ги цени своите вработени. Можностите за обука и развој се насекаде околу нас, а менаџерите се секогаш достапни за поддршка.

Стефан, Оддел за набавки

Testimonial Pic_SJ_Purchasing

Сакаш ли да ни се придружиш во Лидл?

Истражи ги нашите кариерни можности и аплицирај сега!

Пребарај отворени работни места!