jobs.lidl.mk

Контакт

Одговорна компанија за содржината на кариерната веб-страница е:

 

Лидл Северна Македонија ДООЕЛ Скопје

Адреса: бул. Киро Глигоров бр. 2 - 3 Кат, Скопје - Гази Баба

Регистарски број: 7485620

ЕДБС: 4080021595762

 

Бидејќи нашата кариерна веб-страница содржи надворешни врски (линкови) до веб-страница на трета компанија,односно, www.vrabotuvanje.com, оваа линкувана веб-страница е под исклучива одговорност на самата надворешна компанија. Пред да постави какви било линкови кои упатуваат до дадената содржина, Лидл Северна Македонија ДООЕЛ Скопје склучи договор за заедничка соработка со горенаведената надворешна компанија, а исто така врши редовни проверки на содржината на страниците на надворешната компанија до која што ве упатуваме да ја поднесете апликацијата за нашите работни позиции.

Сепак, Лидл нема влијание врз содржината на веб-сајтот, така што Лидл експлицитно се оградува од содржината на горенаведениот веб-сајт како своја, со исклучок на содржината на огласите за работните позиции.

Целата одговорност за каква била незаконска, неточна или нецелосна содржина и за евентуална штета предизвикана од неправилното и незаконско управување со податоци ја сноси надворешната компанија во чијашто сопственост е веб-страницата.

 

За какви било прашања и/или дополнителни појаснувања, контактирај нè на:

За прашања поврзани со отворени работни позиции или можности за вработување на jobs@lidl.mk
За прашања во врска со приватност и заштита на податоците на data.protection@lidl.mk