jobs.lidl.mk

Политика за приватност

Заштита на податоци во Лидл Северна Македонија
(Верзија 1.0; Статус 25/04/2023)

Информации за заштита на податоци за нашата кариерна веб-страница, како и информации за заштита на податоците вклучени во нашата Политика за приватност при вработување (за апликанти) како документ што ги дополнува сите наши досегашни информации за заштита на податоците

Ви благодариме за вашиот интерес за заштита на податоците во Лидл. Сакаме да ви понудиме сигурен и безбеден пристап кога ги посетувате нашите онлајн портали и аплицирате за можности за вработување во Лидл на кариерната страница. Заштитата на вашите лични податоци е само еден од начините да ви понудиме квалитетна услуга.

1      Кариерна веб-страница

Следните известувања за заштита на податоците имаат за цел да ве информираат за тоа на кој начин и до кој степен се обработуваат вашите лични податоци кога ја посетувате нашата кариерна веб-страница. Личните податоци се информации што на директен или на интеректен начин се однесуваат на вашата личност. Општата регулатива за заштита на податоците (ОРЗП) и Законот за заштита на личните податоци (ЗЗЛП) служат како правна основа за заштита на податоците.

1.1     Преглед

Кога пристапувате до нашата кариерна веб-страница, доаѓа до размена на различни информации помеѓу уредот што го користите и нашиот сервер, при што самите информации може да содржат и лични податоци. Собраните информации се користат, меѓу другото, за подобрување на нашата кариерна веб-страница или за прикажување реклами во пребарувачот на вашите уреди.

1.2    Пристап до нашата веб-страница

Цели на обработка на податоци/правни основи:

Кога ќе ја посетите нашата кариерна веб-страница, пребарувачот на вашиот уред автоматски и без ваша активност ќе ги испрати следните податоци до серверот на нашата кариерна веб-страница:

 • IP-адреса на уредот од кој е испратено барањето и кој има пристап до Интернет,
 • датум и време на пристап,
 • името и URL-то на преземената датотека,
 • веб-локацијата/апликацијата од која се пристапува (упатувачкото URL),
 • пребарувачот што го користите и, доколку е применливо, оперативниот систем на вашиот компјутер со овозможен Интернет и
 • името на вашиот давател на пристап.

Овие податоци се привремено зачувани во таканаречената лог-датотека за следните цели:

 • да се обезбеди непречено поврзување,
 • да се овозможи беспрекорна употреба на нашата веб-страница/апликација,
 • да се оцени безбедноста и стабилноста на системот.

Ако сте се согласиле на таканаречената геолокација во вашиот пребарувач или во оперативниот систем или други поставки на вашиот уред, ние ќе ја користиме оваа функција за да ви понудиме индивидуални услуги (на пр. локацијата на најблиската понуда за работа) врз основа на вашата моментална локација. Ние ги обработуваме податоците за вашата локација исклучиво за оваа намена.

Правната основа за обработка на IP адресата е член 6 (1) (ѓ) ОРЗП и член 10 (1) 6) од ЗЗЛП. Нашиот легитимен интерес произлегува од целите на обработката на податоците што се наведени погоре.

Рок на чување/критериуми за одредување на рокот за чување на податоци:

Наведените податоци за геолокација се чуваат седум дена, а потоа автоматски се бришат. Ако престанете да го користите нашиот кариерен веб-сајт, податоците за вашата геолокација ќе бидат избришани.

1.3    Употреба на колачиња и слични техники за обработка на податоци

Цели за обработка на податоци/правна основа:

Ние, Друштво за малопродажба ЛИДЛ Северна Македонија ДООЕЛ Скопје, со седиште на бул. Киро Глигоров бр.2/3, Гази Баба, Скопје, Република Северна Македонија, ги користиме таканаречени колачиња на нашите веб-страници.

Вашата согласност вклучува употреба на колачиња и други технологии за обработка на податоците за користење на сите (под) домени на кариерната веб-страница www.jobs.lidl.mk.

Покрај нас, заеднички контролори во смисла на член 26 ОРЗП и член 30 од ЗЗЛП одговорни за обработка на податоци во врска со маркетинг колачиња (видете колачиња под категоријата „Маркетинг“ во нашето известување за колачиња) се Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (Facebook), and LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland (LinkedIn). Како дел од нашата соработка со нашите партнери на нашата веб-страница, ние ги користиме нивните специјални технологии со ваша согласност за да го снимиме вашето однесување при пребарување за да можеме да ги прилагодиме рекламите на нашите клиенти кон вас на нашата веб-страница или платформа. Во врска со ова, нашите партнери може да ги споредат податоците собрани на нашата веб-страница со податоците во нивните сопствени бази на податоци.

Кога ги остварувате вашите права како субјект на податоци опишани подолу во однос на обработката на податоците опишана во овој став, можете да не контактирате нас или нашите горенаведени партнери.

Исто така, можете да најдете дополнителни информации за обработката на податоците и за остварувањето на вашите права како субјект на податоци во политиките за приватност на нашите соодветни партнери:

Колачињата се мали текстуални датотеки што се складираат на вашиот уред (лаптоп, таблет, паметен телефон итн.) кога ја посетувате нашата веб-локација. Колачињата не го оштетуваат вашиот уред, не содржат вируси, тројанци или друг злонамерен софтвер. Информациите поврзани со конкретниот уред што се користи се зачувуваат во колачето. Сепак, тоа не значи дека директно дознаваме за вашиот идентитет.

Употребата на колачиња и други технологии за обработка на податоците за користење, во зависност од категоријата на колачето или друга технологија, служи за следните цели:

 • неопходни технички цели: станува збор за колачиња и слични технологии без кои не можете да ги користите нашите услуги (на пример, правилно да ја прикажете нашата веб-страница/функциите што сакате да ги користите, да го зачувате вашето најавување итн.).
 • леснотија на користење: со помош на оваа технологија, може да ги земеме предвид вашите вистински или претпоставени преференции за леснотијата на користење на нашата кариерна веб-страница. На пример, вашите поставки ни дозволуваат да ја прикажеме нашиот кариерен веб-сајт на јазикот што е најсоодветен за вас. Дополнително, избегнуваме да ви прикажуваме опции кои можеби не се достапни во вашиот регион.
 • статистички цели: ни овозможува да собираме анонимна статистика за користењето на нашите услуги Ова ни овозможува да одредиме, на пример, како можеме подобро да ја прилагодиме нашата кариерна веб-страница за истата да ги задоволи потребите на корисниците на веб-сајтовите.
 • маркетинг цели: Ова ни овозможува да прикажуваме рекламна содржина што е релевантна за вас врз основа на анализа на вашето однесување при користењето. Вашето однесување при користењето може да се следи и на различни интернет страници, прелистувачи или уреди со користење на кориснички идентификатор (уникатен идентификатор).

Овде можете да најдете преглед на информации за колачињата и другите технологии што се користат заедно со соодветните цели за обработка, роковите за чување на податоци и сите вклучени надворешни даватели на услуги.

При користењето колачиња и слични техники за обработка на податоци, се обработуваат следните видови лични податоци и тоа во зависност од целта:

Технички-неопходни цели:

•    Согласност за поставките за колачиња.

Леснотија на користење:

•    Поставки кои служат за оптимизирање на прикажаните екрани.
•    Приказ на неодамна прегледани работни места.
•    Приказ на зачувани работни места.

Статистички цели:

•    Псевдонимизирани кориснички профили со информации за користењето на нашата кариерна страница. Ова особено вклучува:
      o    Тип/верзија на прелистувач,
      o    Оперативниот систем што се користи,
      o    УРЛ на упатување (претходно посетена страница),
      o    Host назив на компјутерот што пристапува (IP адреса),
      o    Време на барање на серверот,
      o    Индивидуален кориснички ID и
      o    Настани иницирани на кариерна веб-страница  (сурфање).
•    IP адресата редовно се анонимизира за да не може да се извлечат заклучоци за вас на овој начин.
•    Од самиот кориснички ID не може да се извлечат заклучоци за вас.

Маркетинг цели:

•    Псевдонимизирани кориснички профили со информации за користењето на нашата кариерна страница. Ова особено вклучува:
     o    IP адреса
     o    индивидуален кориснички ID;
     o    потенцијални интереси за производи,
     o    настани иницирани на интернет страницата (сурфање).  
•    IP-адресите редовно се анонимизираат, така што не може да се извлечат заклучоци за вас..
•    Од самиот кориснички ID не може да се извлечат заклучоци за вас. Кориснички ID и поврзани профили, имаме право да ги споделиме со надворешни даватели на услуги за маркетинг цели.

Правна основа за употреба на колачиња кои обезбедуваат леснотија на користење, статистика и маркетинг е вашата согласност во согласностсо член 6 (1) (а) Oпшта регулатива за заштита на податоците (ОРЗП) и член 10 (1) 1) од ЗЗЛП. Правната основа за користење на технички неопходни колачиња е член 6 (1) (ѓ) од ОРЗП и член 10 (1) 6) од ЗЗЛП, т.е., ние ги обработуваме вашите податоци врз основа на нашиот легитимен интерес да можеме да ги презентираме веб-страницата со нејзините изјави на целосно функционален начин.

Можете да ја повлечете/измените вашата согласност во секое време со иден ефект. Само кликнете овде и направете го вашиот избор. Со отстранување на означената опција и избор, вие едноставно и лесно ја повлекувате вашата согласност за соодветните цели за обработка.

Примачи/категорија на примачи:

Како дел од обработката на податоците користејќи колачиња и слични техники за обработка на податоци, може да ангажираме даватели на услуги. Сите наши партнери се избрани на многу внимателен начин и се договорно обврзани да ги чуваат личните податоци доверливи, во согласност со член 28 од ОРЗП и член 32 од ЗЗЛП. Сите компании, кои се наведени како даватели на услуги во нашиот дел Политика за колачиња, имаат статус на обработувач.

Како дел од нашата соработка со Google LLC и Facebook Ireland Limited, гореспоменатите податоци се обработуваат и на сервери во САД за статистички и маркетинг цели.

Рок на чување/ критериуми за одредување на рокот на чување на податоците:

Условите за складирање колачиња можете да ги најдете во нашата Политика за колачиња. Ако во колоната „Времетраење“ е наведено „Трајно“, колачето се чува трајно додека не се отповика соодветната согласност. Периодот на чување на меморијата на сесиите е ограничен на соодветната сесија и завршува кога прелистувачот ќе се затвори.

1.4    Податоци за контакт (меил/телефонски повици)

Цел на обработка на податоци/правна основа:

Личните податоци што ни ги доставувате преку мејл или телефон секако ќе се третираат како доверливи. Ние ги користиме вашите податоци исклучиво за целите на обработка на вашето барање. Правна основа за обработка на податоците е член 6 (1) (ѓ) од ОРЗП и член 10 (1) 6) од ЗЗЛП или член 6 (1) (б) ОРЗП и член 10 (1) 2) од ЗЗЛП. Нашиот и вашиот истовремен (легитимен) интерес за обработка на податоци произлегува од целта да одговориме на вашето барање, да ги решиме сите постоечки проблеми и со тоа да го одржиме и промовираме вашето задоволство како корисник на нашата кариерна веб-страница.

Примачи/категорија на примачи

Во принцип, ние не ги пренесуваме вашите лични податоци на трети лица. По исклучок, податоците се обработуваат во наше име од обработувачи на податоци.  Обработувачите се внимателно избрани, имаме склучено и договори со нив и редовно ги ревидираме во согласност со член 28 ОРЗП и член 32 од ЗЗЛП.

Рок на чување/критериуми за одредување на рокот на чување на податоците:

Сите лични податоци што ни ги испраќате по мејл или телефон во случај на прашања (сугестија, пофалби или критики) ќе бидат избришани или анонимизирани од нас најдоцна 12 месеци по конечниот одговор. Искуството покажа дека, по правило, по 3 месеци нема дополнителни прашања за нашите одговори. Во случај да ги потврдите вашите права како субјект на податоци, ние ќе ги чуваме вашите лични податоци 12 месеци по конечниот одговор како доказ дека од наша страна ви биле дадени сеопфатни информации и дека сме ги исполниле нашите законски обврски.

1.5    Пренос на податоци во трета земја

Ако пренесуваме податоци на приматели во трета земја, (со седиште надвор од Европската економска област), можете да прочитате за самиот процес во информациите за примачи/ категории на примачи во описот на соодветната обработка на податоците. Европската комисија потврдува дека некои трети земји имаат стандард за заштита на податоците што е споредлив со нивото на заштита на податоците во Европската економска област. Списокот на овие земји може да го погледнете на следниот линк http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html. Ако не постои споредлив стандард за заштита на податоците во трета земја, ние осигуруваме дека заштитата на податоците е доволно загарантирана со други мерки, на пример, преку обврзувачките регулативи на компанијата, стандардните договорни клаузули на Европската комисија за заштита на личните податоци, сертификатите или признати кодекси на однесување. Доколку сакате да добиете повеќе информации, ве молиме контактирајте го нашиот офицер за заштита на податоци (Дел 1.7).

Се смета дека соодветно ниво на заштита е обезбедено во земјите кои се членки на Конвенцијата на Советот на Европа за заштита на лицата во однос на автоматската обработка на личните податоци, односно во земјите кои се утврдени од страна на Европската Унија да обезбеди соодветно ниво на заштита. Списокот на овие земји може да се најде на http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html.

Во случај земјата да не е членка на Конвенцијата, заштитата на податоците е соодветно загарантирана со други мерки. Можно е, на пр. обврзувачки прописи на компанијата, договор кој содржи стандардни клаузули за заштита на личните податоци, сертификати или признати кодекси на однесување. Доколку сакате да добиете подетални информации за ова, ве молиме контактирајте го нашиот офицер за заштита на податоци (точка 4.9).

1.6    Вградена содржина

1.6.1    Видеа на YouTube

Во нашата онлајн содржина вклучивме видеа на YouTube, кои се зачувани на http://www.YouTube.com и може да се вклучат директно од нашата веб-страница. Сите видеа се вклучени во „проширен режим на заштита на податоци“ т.е. вашите податоци нема да бидат препратени на YouTube освен ако не сте го вклучиле видео. Податоците ќе се пренесат само ако започнете со гледање на видеото. Немаме никакво влијание врз таквиот пренос на податоци.

Повеќе информации за целта и опсегот на собирање и обработка на податоци од YouTube, кој исто така припаѓа на сервери во САД, можете да најдете во политиката за заштита на податоците на давателот на услугата. Таму ќе најдете повеќе информации за вашите права и можни поставки што можете да ги користите за да ја заштитите вашата приватност. Адреса на YouTube и политика за заштита на податоци: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Даблин 4, Ирска; https://policies.google.com/privacy.

1.6.2    Bing Maps

Ги користиме услугите на Bing Maps на нашата кариерна веб-страница. Оваа услуга ни овозможува да ви прикажуваме интерактивни мапи директно на страницата и да овозможиме удобно користење на функцијата за мапи за да ги пронајдеме понудените работни места во ваша близина.

Користењето на Bing Maps е направено во интерес на попривлечно прикажување на нашите онлајн услуги и лесно пронаоѓање на оние места што се наведени на веб-страницата. Горенаведеното се заснова на легитимен интерес во смисла на член 6 (1) (ѓ) ОРЗП и член 10 (1) 6) од ЗЗЛП.

Кога ја посетувате нашата веб-локација, Bing Maps, Microsoft Corporation, добива информации дека сте пристапиле на соодветната потстраница на нашата кариерна веб-страница. За да ги користите функциите на Bing Maps, потребно е да ја обработите вашата IP адреса како дел од интернет комуникацијата. Овие податоци обично се обработуваат на сервер на Microsoft во САД.

Ние немаме никакво влијание врз специфичната обработка на податоци од страна на Bing Maps. Можете да најдете подетални информации за целта и опсегот на обработката на податоците од страна на Bing Maps во нивната политика за заштита на податоците. Таму ќе најдете и дополнителни информации за вашите права и поставки за заштита на вашата приватност. Aдреса и политика за заштита на податоци на Bing Maps: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA.

1.7    Име и податоци за контакт на лицето одговорно за обработка, како и податоци за контакт на офицерот за заштита на податоци во компанијата

Овие прописи за заштита на податоците се однесуваат на обработката на податоците од Друштво за малопродажба ЛИДЛ Северна Македонија ДООЕЛ Скопје, со седиште на бул. Киро Глигоров бр.2/3, Гази Баба, Скопје, Република Северна Македонија „одговорно лице“) и на кариерната веб-страница www.jobs.lidl.mk. Лицето за заштита на податоци на Друштво за малопродажба ЛИДЛ Северна Македонија ДООЕЛ Скопје може да го контактирате на горенаведената адреса на лицето за заштита на податоци или на data.protection@lidl.mk.

Дополнителни информации и дополнителни лица за контакт во врска со вашите права како субјект на податоци може да најдере во Дел 3.9 од оваа политика за заштита на податоците.

2.    Политика за приватност за апликанти (регрутација)

Политиката за привататност во процесот на регрутација опишува како ЛИДЛ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје („ЛИДЛ“) ги обработува личните податоци при апликацијата за отворените позиции. Исто така, ги опишува правата за заштита на личните податоци, вклучувајќи го и правото на приговор во однос на процесот на обработка од страна на ЛИДЛ.

Оваа Политиката за привататност во процесот на регрутација е надополнување на постоечката Политика за приватност, каде се дадени конкретни информации за тоа како ги обработуваме личните податоци и во другите домени надвор од процесот на регрутација.

2.1      Kонтролор на податоци и контакт детали

Компанијата ЛИДЛ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, Бул. Киро Глигоров бр. 2, кат 2, Скопје, Република северна Македонија со ЕДБС 7485620 е одговорна за обработка на личните податоци.  

2.2      Собирање на лични податоци

Во процесот на регрутација ги прибираме и зачувуваме следните категории на лични податоци:

•    Вашето име, адреса и контакт детали, вклучувајќи мејл адреса и телефонски број;  
•    Детали за вашите квалификации, вештини, искуство и работна историја;  
•    Информации за вашето тековно или посакувано ниво на надоместок и
•    Други релевантни информации поврзани со конкретната отворена работна позиција.

Личните податоци се прибираат директно од вас или преку наши екстерни партнери, пр. огласувачи. Исто така, добиваме информации и од професионални социјални мрежи како што е LinkedIn или од други јавно достапни извори (само релевантни информации за вашиот професионален живот) за целите на активно пристапување за отворени работни позциции или со цел потврдување на точноста на податоците презентирани од ваша страна во процесот на апликација.

2.3      Цел на обработка на личните податоци

Вашите лични податоци можат да бидат употребени за следните цели:

•    Да се евалуира вашата апликација за отворената работна позиција и да се стапи во контакт со вас во процесот на регрутација;  
•    Да ве контактираме во случај на други кариерни можности во ЛИДЛ;  
•    Да ве контактираме доколку имате испратено апликација за изразување интерес за вработување без активен оглас;  
•    Врз основа на вашата согласност да можеме да ви испратиме персонализирани информации за отворени огласи за вработување.

2.4      Правна основа за обработка

Личните податоци во процесот на регрутација ќе се користат за евалуација на вашата апликација и во случај на воспоставување на работен однос. Обезбедувањето на вашите лични податоци како дел од процесот на аплицирање е на доброволна основа. Сепак, потребни ни се вашите лични податоци со цел да се обработи вашата апликација, како и можното последователно вработување.  

Кога се најавувате на кариерните страници да примате информации за отворени работни позиции кај нас, вие давате согласност, што претставува правна основа за обработка на вашите податоци.  

Врз основа на тоа, ние може да обработуваме ваши податоци во случај на правни постпки против нас, а поврзани со процесот на аплицирање.  Правната основа за ова е дефинирана во Член 10 (1) параграф 2 и 6 од Законот за заштита на лични податоци („ЗЗЛП“)

2.5      Споделување на податоци

Во дадени ситуации може да вршиме трансфер на вашите лични податоци кон врзани компании доколку тоа е дозволиво и во рамките на правните основи наведени погоре. Доколку не сакате понатаму да бидете земени предвид при идни отворени работни места, можете да побарате да биде избришан вашиот профил, видете “Зачувување на податоци”.

Потоа, вашите податоци може да бидат интерно споделени за цели на процесот на регрутација. Ова ги вклучува членовите на тимот за човечки ресурси, тимот за регрутација, одговорните регрутери за процесот, менаџерите на соодветната бизнис област каде има отворено работно место и вработените во ИТ одделот, кои имаат пристап до податоците со цел да ја извршуваат својата работа.

Личните податоци се обработуваат во согласност со договорите - член 32 од ЗЗЛП, особено за провајдерите на системите за управување со апликации и процедури за селекција. Не споделуваме податоци со трети страни кои не се поврзани со процесот на управување со апикацииите или други ситуации опишани во делот „Цел на обработка на личните податоци“.

2.6      Права на субјектите на личните податоци согласно правната регулација и нивно остварување

2.6.1    Право на пристап

Можете да побарате информации за вашите лични податоци (општо познато како барање за пристап во податоци). За да ги добиете тие информации можете да не контактирате согласно контакт деталите наведени погоре во делот за Контролорот.   

2.6.2    Право на корекција или бришење

Доколку сакате да ги ажурирате податоците кои сте ни ги испратиле, можете да ни испратите имејл на  jobs@lidl.mk или да ги модифицирате самостојно вашите податоци доколку имате ваш профил. Во секој случај, можете да побарате од нас да бидат избришани вашите лични податоци.

2.6.3    Право на ограничување на обработката

Во одредени ситуации имате право на ограничувањето на обработката на вашите лични податоци, на пр. кога сакате да ја проверите точноста на вашите лични податоци.

2.6.4    Право на пренос на податоци

Во одредени ситуации имате право да ги побарате личните податоци кои сте ни ги доставиле во структуриран, практичен и формат читлив во електронска форма.  

2.6.5    Право на приговор

Доколку ги обработиме вашите податоци со цел легална заштита, имате право на приговор за таквата обработка од причини кои произлегуваат во конкретната ситуација.  

Доколку сакате да остварите некое од наведените права или имате некои прашања, ве молиме да го контактирате нашиот Офицер за заштита на личните податоци  достапен на следната е-маил адреса,  data.protection@lidl.mk

Дополнително, во врска со обработката на вашите лични податоци имате право да поднесете жалба до Агенцијата за заштита на личните податоци.

2.7    Чување на податоци

Ги чуваме вашите податоци во период од една година од датата на прием. Ги чуваме вашите лични податоци во тој период во случај да се отвори релевантна работна позиција за која што би биле соодветен кандидат. Доколку сакате да се избрише вашиот профил или да ја повлечете апликацијата можете да ни испратите имејл на  jobs@lidl.mk.

Во случај вашата апликација да биде успешна, можеме да ги зачуваме вашите лични податоци за последователни можности за вработување во согласност со применливите законски регулативи.

2.8     Повлекување на согласноста за обработка на лични податоци

Доколку сте дале согласност за обработка на вашите лични податоци, истата можете да ја повлечете во секое време. Ние ќе постапиме согласно вашето барање.   

3       Вашите права како субјект на податоци

3.1     Преглед

Покрај правото да ја повлечете вашата согласност, имате право на следните дополнителни права доколку се исполнети релевантните законски услови:

•    правото на информации за вашите лични податоци што ги зачувуваме, во согласност со член 15 од ОРЗП и член 19 од ЗЗЛП,
•    право на корекција на неточни или нецелосни податоци, во согласност со член 16 од ОРЗП и член 20 од ЗЗЛП,
•    правото да ги избришете вашите складирани податоци, во согласност со член 17 од ОРЗП и член 21 од ЗЗЛП,
•    правото на ограничување на обработката на податоците, во согласност со член 18 од ОРЗП и член 22 од ЗЗЛП,
•    правото на преносливост на податоци, во согласност со член 20 од ОРЗП и 24 од ЗЗЛП,
•    правото на приговор, согласно член 21 од ОЗРП и член 25 од ЗЗЛП.

3.2     Право на информации согласно член 15 ОРЗП и член 19 ЗЗЛП

Врз основа на член 15 (1) од ОРЗП и член 19 (1) од ЗЗЛП, имате право да побарате и бесплатно да добиете информации за вашите лични податоци, кои се чуваат кај нас. Ова првенствено ги вклучува:

• целите за кои се обработуваат вашите лични податоци;
• категориите на лични податоци кои се обработуваат;
• примачите или категориите на примачи на кои им биле испратени или на кои ќе им бидат испратени вашите лични податоци;
• планираното времетраење на чување на вашите лични податоци или, доколку не е можно да се обезбедат конкретни информации, критериуми за одредување на периодот на чување;
• постоење на право за корекција или бришење на вашите лични податоци, право да се ограничи обработката од одговорното лице или право на приговор за оваа обработка;
• постоење на право за поднесување жалба до надзорен орган;
• сите достапни информации за потеклото на податоците доколку личните податоци не се собрани од субјектот на податоците;
• Постоење на автоматско одлучување, вклучително и профилирање, во согласност со член 22 (1) и (4) ОРЗП и член 26 (1) и (4) ЗЗЛП и - барем во овие случаи - значајни информации за применетата логика и обемот и целните последици од таквата обработка за лицето на кое се однесува обработката.

Доколку личните податоци се пренесуваат во друга земја или меѓународна организација, имате право да добивате информации за соодветните мерки за заштита поврзани со преносот, согласно член 46 од ОРЗП и член 50 ЗЗЛП.

3.3    Право на корекција (исправка) според член 16 од ОРЗП и член 20 ЗЗЛП

Во случај на неточни податоци, имате право да побарате корекција (исправка) на вашите лични податоци, и по вашето барање ќе постапиме веднаш (согласно ОРЗП) или најдоцна во рок од 15 дена од поднесувањето на вашето барање (согласно ЗЗЛП) . Имајќи ги предвид целите на обработката, имате право да побарате дополнување на нецелосни лични податоци - со дополнително објаснување.

3.4  Право на бришење („право да се биде заборавен”) според член 17 од ОРЗП и член 21 ЗЗЛП

Имате право да побарате да ги избришеме вашите лични податоци, кон кое ќе постапиме веднаш (согласно ОРЗП) или најдоцна во рок од 30 дена од поднесувањето на вашето барање (согласно ЗЗЛП), доколку постои некоја од следните причини:

• Личните податоци повеќе не се неопходни за целите за кои се собрани или на друг начин обработени;
• Ја повлекувате вашата согласност на која се засновала обработката во согласност со член 6 (1) (а) или член 9 (2) (а) од ОРЗП и член 10 (1) 1) и член 13 (2) од ЗЗЛП, а не постои друга легитимна основа за обработка;
• Кога поднесувате приговор за обработката според член 21 (1) или (2) од ОРЗП и член 25 (1) или (2) од ЗЗЛП и во случајот со член 21 (1) ОРЗП и член 25 (1) ЗЗЛП, а не постои друга правна основа за обработка што преовладува над легитимниот интерес;
• Личните податоци се незаконски обработени;
• Бришењето на личните податоци е неопходно за исполнување на нашите законски обврски;
• Личните податоци се собрани во врска со услугите што ги нуди информатичката компанија во согласност со член 8 (1) од ОРЗП и член 12 (1) од ЗЗЛП.

Доколку личните податоци сме ги објавиле јавно и сме обврзани да ги избришеме, ќе преземеме соодветни мерки, земајќи ја предвид достапната технологија и трошоците за имплементација, да ги известиме третите страни кои ги обработуваат вашите податоци дека сакате и тие да ги избришат сите врски до или копии од вашите лични податоци.

3.5  Право на ограничување на обработката во согласност со член 18 од ОРЗП и член 22 од ЗЗЛП

Имате право да побарате да ја ограничиме обработката доколку е исполнет еден од следниве услови:

•    Ја оспорувате точноста на личните податоци;
•    Обработката е незаконска и барате ограничена употреба на личните податоци наместо нивно бришење;
•    Доколку на одговорното лице повеќе не му се потребни личните податоци за целите на обработка, туку му се потребни за докажување, остварување или одбрана на законските цели или
•    Доколку сте поднеле приговр против обработката во согласност со член 21 (1) од ОРЗП и член 25 (1) од ЗЗЛП, се додека не се утврди дали правната основа за обработка од страна на одговорното лице ја надминува онаа на субјектот на податоците.

3.6  Право на преносливост на податоци според член 20 од ОРЗП и член 24 од ЗЗЛП

Имате право да ги добивате вашите лични податоци што ни ги дадовте во структуриран, заеднички и електронски читлив формат и имате право да ги пренесете овие податоци на друго одговорно лице без никакви пречки од наша страна, доколку:

•    Oбработката се заснова на согласност во согласност со член 6 (1) (а) или член 9 (2) (а) од ОРЗП и член 10 (1) 1) или член 13 (2) 1) од ЗЗЛП или врз основа на договор во согласност со член 6 (1) (б) од ОРЗП и член 10 (1) 2) од ЗЗЛП и
•    Обработката се врши автоматски.

Ова право го вклучува и правото вашите лични податоци да бидат пренесени директно од нас на друго одговорно лице, доколку тоа е технички изводливо.

3.7 Право на приговор согласно член 21 од ОРЗП и член 25 од ЗЗЛП

Според условите од член 21 (1) од ОРЗП и член 25 (1) од ЗЗЛП, можете да поднесете приговор за обработката на податоците од причини кои произлегуваат од вашата специфична ситуација.

Горенаведеното општо право на приговор се однесува на сите цели на обработка опишани во овие одредби за заштита на податоците, кои се обработуваат врз основа на член 6 (1) (ѓ) од ОРЗП и член 10 (1) 6) од ЗЗЛП. За разлика од посебното право на приговор за обработка на податоци за рекламни цели, ние сме обврзани да примениме такво општо право на приговор според ОРЗП и ЗЗЛП само ако ни наведете причини од голема важност, на пр. потенцијална опасност по животот или здравјето.

3.8   Право на жалба до надзорниот орган за заштита на податоците согласно член 77 од ОРЗП и член 97 од ЗЗЛП

Дополнително, имате право да поднесете жалба до надлежниот надзорен орган за заштита на податоците. Можете да контактирате со Агенцијата за заштита на податоците во земјата во која живеете или со органот на земјата во која се наоѓа одговорната компанија Лидл.

3.9  Лице за контакт за остварување на вашите права како субјект за податоци

Лице за контакт за прашања или за остварување на вашите права како субјект на податоци:

•    Ако имате какви било прашања во врска со кариерната веб-страница или за да ги остварите вашите права при обработката на вашите податоци (права на субјектот на податоците), ве молиме контактирајте нѐ на:

jobs@lidl.mk

•    Ако имате какви било прашања во врска со вашата апликација, процесот на аплицирање и остварувањето на вашите права при обработката на податоците за вашата апликација (права на субјектот на податоците), можете да ја контактирате компанијата во која сте аплицирале.

Податоци за контакт:

Лидл Северна Македонија ДООЕЛ Скопје
Бул. Киро Глигоров бр. 2/3, Гази Баба,
1000 Скопје, Република Северна Македонија

Email адреса: jobs@lidl.mk