jobs.lidl.mk

Заедно во Лидл

Red_Portrait_Both_AK_IT

Заедно во Лидл

#teamlidl ни е важен – и се подразбира дека ги почитуваме човековите права

Барањето за усогласеност со применливите закони и интерните насоки е веќе цврсто вградено во нашите корпоративни принципи, а непристрасните и добронамерните меѓусебни односи се основна вредност на Лидл. Со изјавата за мисијата „Заедно во Лидл“, Управниот одбор потврдува дека Лидл промовира фер и отворена корпоративна средина заснована на доверба и без дискриминација и бариери.

Сакаш да бидеш дел од нашата успешна Лидл приказна?

Пронајди ја твојата посакувана работна позиција и аплицирај!

Отворени работни позиции!