jobs.lidl.mk

Оддел за корпоративно управување

Yellow_Portrait_DA
Image Richtext - Corporate

Тимот за корпоративно управување има задача да го надгледува управувањето со процесите, проектите, ризиците и административните операции во централата и регионалните канцеларии. Со цел да ги усогласи овие напори со севкупната мисија, визија и цели на компанијата, тимот се стреми да обезбеди транспарентност и точност во сите процеси. Тимот, исто така, работи на поддршка на организацијата во идентификувањето, оценувањето и ублажувањето на ризиците при имплементирање на ефикасни и технолошки напредни административни процеси секогаш кога тоа е изводливо. Тимот е целосно насочен кон тоа вистинските луѓе да ги извршуваат задачите и проектите во нивниот домен со голема прецизност.

„Сите ние сме дел од позитивна работна атмосфера, ги споделуваме одговорностите, си помагаме да ги постигнеме целите заедно како тим – овде сечие мислење се слуша и се почитува“

Денис, Тим менаџер на Оддел за корпоративно управување

Сакаш ли да ни се придружиш во Лидл?

Истражи ги нашите кариерни можности и аплицирај сега!

Пребарај отворени работни места!