jobs.lidl.mk

Оддел за право и усогласеност

Offices_Photo_LD_DA
Image Richtext_Offices_Kitchen_KK_IP.2

Одделот за право и усогласеност во Лидл обезбедува витална поддршка за сите деловни области. Нашиот тим дава правни совети за изготвување разни видови договори, како и насоки за усогласеност, заштита на податоци и прашања на тема осигурување. Една од нашите примарни одговорности е негувањето и заштитата на корпоративната култура на Лидл, осигурувајќи дека сите деловни практики се усогласени со нашите вредности и принципи. Нашата посветеност на обезбедување експертска поддршка и обликување на позитивна корпоративна култура е она што нè издвојува и му овозможува на Лидл да работи ефективно и одговорно.

Сакаш да ни се придружиш во #teamlidl?

Прегледај ги нашите отворени работни позиции и аплицирај!

Отворени работни позиции