jobs.lidl.mk

Оддел за корпоративно управување

Blue_Portrait_M_DK
Image RichText_Both_SV_MP

Тимот за корпоративно управување има задача да го надгледува управувањето со процесите, проектите, ризиците и административните операции во регионалните канцеларии. Со цел да ги усогласи овие напори со севкупната мисија, визија и цели на компанијата, тимот се стреми да обезбеди транспарентност и точност во сите процеси. Тимот, исто така, работи на поддршка на организацијата во идентификувањето, оценувањето и ублажувањето на ризиците при имплементирање на ефикасни и технолошки напредни административни процеси секогаш кога тоа е изводливо. Тимот е целосно насочен кон тоа вистинските луѓе да ги извршуваат задачите и проектите во нивниот домен со голема прецизност.

Сакаш ли да ни се придружиш во Лидл?

Истражи ги нашите кариерни можности и аплицирај сега!

Пребарај отворени работни места!