jobs.lidl.mk

Контролинг

Offices_Conference Room_Pic1
Zentrale-Mitarbeiterin-Arbeitsplatz-2zu1

Во Лидл, одделот за контролинг е клучен за ефикасното функционирање на бизнисот. Овој тим игра витална улога во следењето и подобрувањето на внатрешните процеси, оценувањето на перформансите и ефикасноста низ компанијата и идентификувањето на потенцијалните ризици, грешки и проблеми. Тие, исто така, дизајнираат алатки за известување за да помогнат во донесувањето одлуки и да го олеснат поставувањето на стратешките цели и спроведувањето на стратешките одлуки. Без нивната работа, Лидл не би можел да ги постигне своите цели и да го задржи својот примат на модерен бизнис.

„Ја ценам културата на споделување знаење и искуство помеѓу колегите. Фокусот на професионален раст и развој е очигледен и ни овозможува да учиме и да се развиваме заедно.“

Јане, Проектен менаџер за контролинг

Сакаш да почнеш успешна приказна со нас?

Истражи ги можностите за вработување!